Çevre Yönetim Sistemi

Kuruluş

ARTAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Politika

ARTAŞ A.Ş. olarak Çevre Koruma Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji konusundaki faaliyetlerini sağlarken;

  • Ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin istek ve beklentilerini uygun, zamanında, taahhüt edilen şartlarda, uluslararası standartlara uygun olarak teslim etmeyi,
  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
  • Çalışanlarımıza sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı, iş güvenliği sağlamayı,
  • Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesi ve net bir şekilde anlaşılmasını sağlamayı,
  • Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarını yakından izlemeyi,
  • Doğal kaynak ve enerji kullanımını azaltmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi,
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı, faaliyetlerimiz nedeniyle paydaşlarımızın ve çevrenin maruz kalabileceği tehlike ve riskleri en aza indirmeyi,
  • ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
  • Gerekli kaynakları temin ederek, entegre yönetim sisteminin etkinliğini, süreçlerin performansları ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ederiz.

 

Amaç
Tüm faaliyetlerimizde çevreye saygılı ve çevre farkındalığı ile hareket ederken, atıkların kaynağında önlenmesi, ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü sayesinde doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanması ile kaynakların korunması  açısından kurumsal çevre bilinci ve tüm çalışanlarımızın beraberliğinde gelecek nesillere yaşanılası bir çevre bırakmaktır.
 
 
Ürün/Hizmet
ARTAŞ A.Ş. patentini almış olduğu çevre koruma ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında faaliyet göstermenin yanı sıra bünyesinde bulunan geniş mühendislik kadrosu ile standart uygulamaların ötesine geçerek, müşteri ihtiyaçlarına, mevzuat ve uygunluk yükümlülüklerine uygun, su, atıksu, hava ve biyoenerji alanlarında ekonomik arıtma çözümleri projelendirmeleri yapmaktadır. Bu projelerin tasarımından inşaatına, montajından ve kurulumuna, devreye almasından ve işletilmesine ve satış sonrası bakım ve onarımını da yapmaktadır.
 
 
İç Hususlar
Kurum Bilgisi, Kurum Kültürü, Kurum Performansı, Kurum Değerleri, Sahip Olunan Teknoloji, Hedefler, Yönetim…
 
 
Dış Hususlar
Yasal Konular, Teknoloji, Sosyal Çevre, Ekonomik Çevre, Pazar, Rekabet Durumu, Kültür…
 
 
İlgili Taraflar
Çalışanlar, Tedarikçiler, Üst Yönetim, Toplumsal İlişkiler, Finans kuruluşları, Bağlayıcı Sözleşmeler, İklim, Hava Kalitesi, İç ortam hava kalitesi, Su Kalitesi, Mevcut Kirlenmeler, Doğal Kaynakların Sağlanması…
Copyright © All Rights Reserved